אודותינו  |  לקוחותינו  |  תגובות לקוחות  |  צרו קשר  |  ספר לחבר  |  ראשי
 
 
עקרונות בהענקת משוב בונה לתלמידים עקרונות בהענקת משוב בונה לתלמידים   (לגרסת הדפסה) שלח לחבר (שלח כתבה זו לחבר)

 הענקת משוב בונה

אפקטיביות בפתרון קונפליקטים בין-אישיים ללא פגיעה ברגשות הזולת

מנחה הקורס: ערן רון

הקורס מבוסס על הספר: "כיצד לשנות את התנהגות האדם בלי לפגוע ברגשותיו, אומנות המשוב הבין אישי." ערן רון (מהדורה אחרונה, 2014)

רציונל הקורס:

מורים רבים מצליחים לשנות את ההתנהגות של תלמידיהם, ע"י הפעלת סמכות וכוחניות, אך התהליך הוא של "ניצחון-הפסד", ולא של "ניצחון – ניצחון". בוגר הקורס יהיה מסוגל לשנות את התנהגותו של הזולת ללא פגיעה ברגשותיו.

המשוב הבונה, הוא כלי שפותח ותואר בספר המוזכר לעיל, כמודל בן שישה עשר שלבים שנועד לפתור קונפליקטים בין-אישיים בדרך בונה וכדי ששני הצדדים יחושו מנצחים. המודל מאפשר למורה המשתמש בו, גישה ישירה ללבבות תלמידיו, ילדיו, בני זוגו, מנהליו, חבריו לעבודה, ולכל אדם הנמצא אתו בקשרים ארוכים ומשמעותיים, ולפתור קונפליקטים בין-אישיים בצורה מיטבית.

עקרונות המשוב הבין-אישי, המכוון לתלמידים, יכולים לשמש את משתתפי הסדנה, בכל הניסיונות הבין-אישיים שלהם להעניק משובים בונים לסביבתם ולפתור קונפליקטים בצורה יותר בונה ומושכלת.

המכשלה הגדולה ביותר של המשוב הוא הכעס. רק נטרולו של הכעס, יאפשר למשתלם להשתמש במשוב בצורה אפקטיבית. לשם כך החלק הראשון של הקורס יעסוק בתהליכים רפלקטיביים, כדי להבין מהם המקורות הרגשיים שעליהם 'יושב' הכעס. כמו כן, ילמדו המשתלמים לפתח את החלק הבוגר של אישיותם, החלק שיכול לדבר בגובה העיניים, בצורה עניינית, ולהקטין את החלק ההורי, שיודע מה 'נכון' עבור הזולת, וקובע עבורו.

 

מטרות הקורס:

·     לפתח מודעות עצמית של המשתלם לכעסים המפעילים אותו, כדי לדעת לשלוט בהם ולהקטין את שליטתם של הכעסים על התנהגותו של המשתלם. כל כעס הוא חלון למודעות עצמית.

·     לפתח אצל המורים את האינטליגנציה הרגשית שלהם, ככלי מרכזי בתהליך פתרון הקונפליקטים והענקת משוב בונה לזולת.

·     להדגיש את חשיבות השימוש במשוב חיובי בונה, כבסיס להתפתחותו התקינה של כל אדם.

·     להתמקד בקשיים במתן משוב שלילי ולעמוד על ההבחנה בין משוב בונה למשוב הורס.

·     ללמוד להשתמש בשגיאות התלמידים, גם בתחומים פדגוגיים וגם בתחומים בין-אישיים, כמנוף לצמיחה ולשיפור דרכיהם. 

·     לסייע למורה להקטין את החלק ההורי, (היודע מה "נכון", המטיף, הנוזף...) ולפתח את החלק הבוגר (המרבה להשתמש בסימני שאלה, הבוחן את המציאות יחד עם התלמיד, הדן לגופו של עניין בצורה נקיה וללא פרשנות).

·     לאפשר למורים לקבל כלים בעזרתם יוכלו להעביר שיעור ללא הלבנת פני התלמידים הראויים למשובים שליליים על התנהגותם. 

אופן ביצוע הקורס:

הקורס יהיה בנוי בשני חלקים עיקריים:

א.      החלק הראשון יהיה מבוסס על בחינה רפלקטיבית עצמית של מקורות הכעסים האישים. בחלק זה כל משתלם ינסה להבין מה מכעיס אותו במערכות יחסים בין-אישיות, ומונע ממנו להיות נותן משוב אפקטיבי. מדוע נושא מסוים 'משגע' אותו אצל תלמיד מסוים, ומה זה מעיד עליו, בבחינת "הפסול במומו פוסל". מורים שירצו להבין טוב יותר את כעסיהם, יתארו בקבוצה מדוע הם רגישים לנושא מסוים, ומהו התהליך שיצר את הרגישות האישית שלהם לנושא מסוים. תהליך כזה של מודעות עצמית, עשוי לשפר אצל המורה את היכולת לשלוט בכעסיו, ולמנוע את ההתפרצות שלו על תלמידיו. תהליך כזה יגרום למורה להבין שהתלמיד מהווה לא יותר מאשר מראה, לבעיות האחרות של המורה, אותם הוא מביא מזירה שונה לחלוטין, אך משליך אותם על תלמידיו.

בעזרת תהליכים של מודעות עצמית יוכל כל משתלם לפתח את החלק הבוגר באישיותו ולהגיב כלפי הזולת מהחלק הרציונלי, השקול. בחלק הזה יעסקו המשתלמים גם בפיתוח היכולת שלהם להביע את רגשותיהם כלפי הזולת, כדי לסייע לזולת ביצירת פתיחות, ע"י הדדיות של הבעת רגשות בבחינת: "כמים הפנים לפנים, כך לב האדם לאדם." (משלי כז' יט')

ב.      החלק השני יוקדש לתרגול המורים בהימנעות מנפילה לתוך המלכודות הרבות המונחות לפתחם, כאשר הם מנסים לשנות את התנהגות תלמידיהם או אחרים. המשוב הבונה נועד לשנות את התנהגותו של מקבל המשוב, ללא שיפוטיות, ללא הלבנת פנים וללא הפעלת כוח. זאת אינה שיחת משמעת, הטפת מוסר, או נזיפה, אלא כלי חינוכי, שנועד להיטיב את התנהגות התלמיד.

חלק זה מבוסס על תרגולים של המורים במצב של הענקת משובים, בעיקר משובים שליליים בונים. התרגולים יתבצעו בעזרת משחקי הדמיה, בהם משחק המורה את עצמו. ככל שמורים רבים יצליחו לתרגל את עצמם במתן משוב, כך יש סיכוי שהמיומנות שלהם כנותני משוב, תשתפר. בעקבות משחקי ההדמיה, יקבלו המשתתפים משובים מהמשתלמים האחרים ומהמנחה לגבי איכות העברת המסר לזולת.

ניתוח המקרים יהיה של מקרים אמתיים עמם מתמודדים המורים, בין אם אלו מקרים המתרחשים בבית הספר, או במקומות אחרים. עקרונות המשוב בבית הספר, במשפחה, בין חברים, בין עמיתים לעבודה דומים מאד, ולכן אין מניעה להעלות נושאים אמתיים המציקים למשתלמים, כדי שהנושא יהיה מרתק ומשמעותי עבורם. ככל שהמקרים שבהם תדון הסדנה יהיו קרובים לבעיות האמתיות של המשתלמים, כך הסדנה תהיה יותר עמוקה ומשפיעה.

בעקבות הקורס המורים ילמדו לבנות יחסים חדשים עם התלמיד כדי לעזור לו להיות אדם המוכן טוב יותר לקראת החיים, כאדם בוגר ולא כילד שקיבל עונשים, נזיפות והטפות מוסר כל תקופתו כתלמיד. המטרה היא לסייע לחלק הבוגר של התלמיד להתפתח לקראת חיים בשלים ואיכותיים כאדם בוגר, תוך חיזוק ערכו וביטחונו העצמי.

          תכני הקורס:

עקרונות במתן משוב בונה לתלמיד, כפי שיבואו לידי ביטוי במהלך הסדנה:

·       המתנה היא המתנה: שיחת המשוב הבונה נעשית לאחר המתנה, בשיקול דעת ובנינוחות, ללא כעסים, לאחר שוך הסערה הרגשית שליוותה את האירוע השלילי. שיחה בעת האירוע, בזמן הכעס, כאשר הרוחות סוערות תוך שימוש במילים בוטות, עלולה להזיק ולהפוך את המשוב הבונה למשוב הרסני.

·       שיחת המשוב היא רק על נושאים משמעותיים: לא על כל הפרעה קטנה, אלא על נושאים החשובים להמשך הקשר בין המורה לתלמיד.

·       המשוב החיובי הוא הכלי האפקטיבי ביותר להתפתחות התלמיד:  מורה שיבין ויפעל לאור תובנה זאת הוא שיצליח להפעיל את התלמיד ולשנות את התנהגותו בצורה האפקטיבית ביותר. אם אפשר להימנע משיחת משוב על אירוע שלילי, רצוי להמתין, עד שתתגלה התנהגות חיובית הפוכה, אותה ראוי לחזק.

·       שיחת המשוב הבונה היא מתנה: היא  אינה מיועדת לכל אחד, זאת מתנה שהמורה מעניק לתלמידו. זאת הזמנה לדיאלוג משמעותי.

·        הפעלת סמכותיות כוחנית על התלמיד היא בעייתית:  הענשה, נזיפה, הטפת מוסר, איומים... עלולים לגרום לסגירות, לכעס, להחמצת המסר וליצירת קונפליקט חדש, במקום לסייע בפתרון הקונפליקט הנוכחי. המשוב הבונה מבוסס על דיאלוג פתוח, 'בגובה העיניים', היוצר יחסים הדדים, שבהם המורה והתלמיד עשויים להחליף תפקידים בקלות, כיוון שהם קשובים אחד לשני ולא מפעילים כוח וסמכותיות איש על רעהו.

·       משוב מבוסס על עובדות המקובלות לאשורן על שני הצדדים: כדי ששיחת המשוב תצליח היא אמורה להיות בנויה בראש ובראשונה, על עובדות ולא על דעות. דעות יש כחול על אשר על שפת הים, כל אחד רואה אותו דבר אחרת, הכול בעיני המסתכל. לכן, עד שהמורה והתלמיד לא יראו עין בעין את העובדות שעליהן נסב המשוב, אין אפשרות לגרום לתלמיד לשנות את התנהגותו בדרכי נועם. הסכמה על העובדות פותרת את מרבית הקונפליקטים בין המורים לתלמידים. בירור העובדות נעשה בעזרת שאלות, ללא קביעות חד–צדדיות. שימוש בסימני קריאה, תוך קביעת עובדות ללא שאלות והתדיינות משותפת, עלול להרוס את שיחת המשוב. את סימני הקריאה ראוי לכופף ולהפכם לסימני שאלה. "האם אתה מסכים איתי..... שכך וכך קרה?"

·       "הפוסל במומו פוסל": לפני מתן המשוב, רצוי לשקול היטב מהי מטרת המשוב, האם הוא נועד לצרכי המורה או לצרכי התלמיד. חוסר מודעות עצמית של המורה, שאינו מבחין בין הבעיה שלו לבעיה של התלמיד, עלול להביא מצב שבו הוא משליך את הבעיות שלו על מקבל המשוב, ובכך מונע ממקבל המשוב לראות באופן נקי את קשייו.

·       "ניצחון- ניצחון": שיחת משוב בונה מושתת על מצב של "ניצחון- ניצחון" (Win-Win), בניגוד לניצחון המורה על תלמידו, (Win-Lose). משוב הבנוי על הפעלת סמכותיות וכוחניות, יכול לגרום לשינוי ההתנהגות, אך תוך כדי כך עלול ליצור נזק למקבל המשוב. מחיר גישה זאת היא פגיעה ברגשותיו של התלמיד והנצחת האיבה והכעסים בין הצדדים.

·       שיחה בגובה העיניים: המשוב הבונה מבוסס על הדדיות, על שיחה בין שווים. זאת אינה העברה מכלי מלא לכלי ריק, מהחלק ההורי של המורה לחלק הילדי של התלמיד. ראוי שהמורה יימנע מלפעול כאילו הוא יודע מה "נכון" לעשות, ושמקבל המשוב אמור להיות "ילד טוב" ולבצע את המוטל עליו. כדי להגיע לאמת הסובייקטיבית של כל צד ולנרטיב האישי שלו בקשר לאירוע המדובר, יש לפעול ברגישות ובעדינות, 'בגובה העיניים' ולא בגישה הורית, הקובעת עבור התלמיד כיצד עליו להתנהג. ההתנהגות החדשה תיווצר מתוך מו"מ ולא מתוך הכתבה.

·       הימנעות מאגוצנטריות: מורה השם את האגו של עצמו במרכז השיחה - את צרכיו, דעותיו, רגשותיו, זיכרונותיו, במקום את אלו של התלמיד, גורם לאגוצנטריות לנצח ולשלוט בשיחה. הוא פחות מקשיב ויותר מדבר. כך הוא גורם להקטנת הסיכוי שיתרחש השינוי ההתנהגותי המיוחל. הביטויים "גם אני...גם לי...אני נזכר ב... וכו'" עלולים להזיק.

·       "התפאורה" חשובה:רצוי לשוחח במקום אינטימי, נטרלי ודיסקרטי, כדי שהשיחה תהיה רק בארבע עיניים, ללא מאזינים נוספים, תוך הקפדה על מניעת הלבנת פנים ברבים. משוב הנאמר כדרך אגב, תוך כדי הליכה במסדרון, עלול להזיק יותר מאשר להועיל.

·       חשוב שלא לערבב שני סוגי משובים, שליליים וחיוביים יחדיו:  זה מבלבל ועלול להתקבל כמניפולציה של נותן המשוב על מקבלו. המילה "אבל..." עלולה להרוס, משום שהתלמיד לאורך כל השיחה מחכה לה ולא מקשיב לתוכן החיובי של המשוב.

·       חשוב שהמשוב יהיה פשוט וברור: "מה שלא יהיה פשוט, פשוט לא יהיה". לא משוב בוטה, לא משוב תוקפני, אך עם זאת ברור. משוב בעל מסר ברור עדיף על משוב עקיף ומרומז, העלול ליצור אי בהירות ואי הבנות ביחס לתכניו.

·       השיפוטיות עלולה להזיק:השיפוטיות היא הכללה ממקרה פרטי לאישיות התלמיד, או הכללה ממקרה פרטי להתנהגויות נוספות שלו בעבר או בעתיד. משוב בונה מתמקד בהתנהגות בת-תיקון "כאן ועכשיו".

·       הערכה אינה משוב:הערכה היא פעולה בעלת אופי שיפוטי (אספת הורים, חלוקת תעודות), עקרונית וכללית. זאת אינה שיחת משוב משום שהמשוב הוא תגובה ממוקדת לאירוע ייחודי המתרחש סמוך לאירוע, ולא לאחר מספר חודשים שבהם נידונו מעשיו של התלמיד בעת האחרונה, בכלים בעלי אופי שיפוטי.

·       משוב לנושאים בני תיקון: חשוב להעניק משוב רק על נושאים שאותם יכול התלמיד לתקן. אין טעם למשב את מה שלא ניתן לתקן.

·       שימוש ברגשות: רק אם יש הסכמה על העובדות אך התלמיד עדיין לא מוכן לשנות את התנהגותו, המורה יכול להשתמש ברגשותיו כדי להניע את התלמיד לפעולה. השימוש באינטליגנציה הרגשית של המורה, כדי להפעיל את התלמיד, היא כלי ייחודי ובעל ערך רב, שראוי ורצוי להשתמש בו, כדי להשפיע על התלמיד: "דברים היוצאים מן הלב מגיעים אל הלב". השימוש ברגשות אינו מעיד על חולשתו של המורה, להפך, השימוש ברגשות מעיד על חוסנו ועוצמתו הרגשית של המורה. בהחלט ניתן להשתמש בסולם עולה של הבעת רגשות, מהקל לכבד, כדי להעביר לתלמיד את המסר האישי-רגשי שנוצר אצל נותן המשוב, בעקבות מעשיו.

·       הנזק שבעצות: עצה חד-צדדית, של המורה לתלמיד, עלולה להוות בעיה משום שכך מקבל המשוב נשאר תלוי וילדותי מול נותן המשוב. כמו כן, העצה מתאימה בדרך כלל לנותן העצה, יותר מאשר למקבלה. תשובת המורה לשאלה של התלמיד: "אז מה אתה היית עושה במקומי...?" עלולה להזיק משום שהתלמיד הוא בעל אופי אחר, היסטוריה אחרת ואינו בעל אותם כוחות ויכולות של המורה.

·       חוזה פסיכולוגי חדש: כדי שהמשוב הבונה לא יתמוסס, רצוי ללוות אותו בחוזה פסיכולוגי חדש, המסדיר את עתיד היחסים בין המורה לתלמיד. את עקרונות החוזה החדש רצוי לקבוע בעזרת מו"מ גמיש, עד ששני הצדדים יגיעו למצב של הסכמה הדדית על השינוי ההתנהגותי, כולל סנקציות הכרוכות באי עמידה בתנאי החוזה. במקרים ששני הצדדים מעוניינים בכך, אפשר לבסס את החוזה על ידי כתיבתו, ואפילו על ידי חתימה של שני הצדדים. לעתים החוזה הפסיכולוגי כולל לא רק את התלמיד, אלא גם את המורה ואת השינויים הנדרשים משני הצדדים. אפשר להרחיב את החוזה האישי לגורמים נוספים, באישור ובהסכמת שני הצדדים כמו: ההורים, הנהלת בית הספר, פסיכולוג, עובד סוציאלי וכו'.

·       המשוב נבחן בשינוי התנהגות התלמיד: משוב בונה מסתיים בכך שהתלמיד מכריז על הסכמתו ועל נכונותו לעשות שינוי התנהגותי. חשוב שתלמיד יעשה זאת בלשונו ובניסוחו, כדי שהוא יהיה מחויב לשינוי, בהתאם להצהרתו האישית. במקרה הצורך, בהתאם לאופי ההסכמות, יקבע אופן המעקב המשותף אחרי הצלחת השינוי ההתנהגותי בעתיד.

·       משוב על המשוב: לסיום התהליך ראוי ששני הצדדים ישוחחו לא רק על ההסכמים החדשים, אלא גם על האופן שבו הם ביצעו את שיחת המשוב ומה ניתן ללמוד מסגנון השיחה ותכניה כדי למנוע קונפליקטים עתידיים.

 

תרגיל בנושא משוב שלילי בונה - בגובה העיניים

1.   הענק לתלמיד או לכל אדם שיש לך אתו מערכת יחסים ארוכה ומשמעותית, משוב שלילי אמתי, על אירוע ששניכם הייתם מעורבים בו, כדי ללמוד כיצד למשב את הזולת, בגובה העיניים, ללא פגיעה רגשית.

2.   בעבודה, תאר את האירוע שבגינו בחרת לתת משוב שלילי. תאר את שיקולי הדעת שלך, מדוע סברת שיש מקום לתת משוב חסרונות ויתרונות המהלך.

3.   כתוב תאור מילולי מדויק של תוכן שיחת המשוב, לפי החלוקה ל 16 סעיפים, בהתאמה לסעיפים המופיעים במדריך-לנותן-המשוב.

4.   חשוב להקפיד על ציטוטים מדויקים של השיחה, גם של דבריך וגם של תגובת הזולת. (הדרך הקלה ביותר לבצע משימה זאת, היא להקליט את שיחת המשוב ולאחר מכן לצטט במדויק את דברי נותן המשוב ואת דברי מקבל המשוב).

5.   אם סעיף מסוים בדף העזר לנותן המשוב, לא רלוונטי לשיחה, הרי שצריך לציינו ולהסביר מדוע הוא אינו נכלל במסגרת התיאור המילולי. כמובן שאין צורך להעתיק שוב את תכני הסעיפים, אלא רק לציין את מספרם.

6.   רצוי לחלק את דף העבודה לשניים. בטור אחד לתמלל את השיחה כלשונה ובטור השני, ליד כל הציטוטים המדויקים, לכתוב את ניתוח השיחה, משפט מצוטט ולידו ניתוח המשפט. ניתוח המשפט אומר לכלול גם את הרובד הגלוי (המילים שנאמרו) וגם את הרובד הסמוי (שפת הגוף, האינטונאציה...)

7.   ניתוח השיחה: חוות הדעת של כותב העבודה על הנוסח של הדברים שהוא עצמו אמר. אם הדברים היו מוצלחים ופעלו לפי המצופה, הרי שיש להסביר מדוע הם הצליחו. אם הדברים לא פעלו כשורה, מסיבה כזאת או אחרת, חשוב להסביר מדוע הדברים לא פעלו את פעולתם כראוי. לדוגמא, אם המשוב הפך להיות לנזיפה במקום למשוב בגובה העיניים, הרי צריך לציין את המכשלה הזאת. אם נותן המשוב השתמש בביטויים בעלי אופי שיפוטי, הרי שיש לציין זאת ומכאן יהיה ניתן להבין שהוא הפנים את הרעיון של הנזק שבשימוש בביטויים שיפוטיים.

8.   בין אם הפעילות הצליחה ובין אם לאו, הערכת התרגיל לא תושפע מההצלחה של פעולת המשוב, אלא מהתובנה שתבוא לידיי ביטוי בניתוח תוכן המשוב, לשלילה או לחיוב.

9.   למרות שחלק גדול מהמשובים יכול להסתיים עד לברור העובדות לאשורן, הרי שרק לצרכי התרגיל, חשוב לתאר אירוע שבו יש סיכוי להביא לידי ביטוי את היכולת הרגשית של נותן המשוב. כלומר, אם המשוב הסתיים בסעיף זה, הרי שיש לקחת נושא אחר ואולי אפילו מקרה אחר, כדי להעניק לזולת משוב מלא, כולל הבעת רגשות ורצוי הבעת רגשות ברמות הולכות וגוברות.

10.   כמובן שחשוב לאחר הבעת הרגשות, לבצע גם את הסעיפים האחרונים, כדי להגיע למלוא כל שישה עשר הסעיפים.

 

 

רשימה ביבליוגרפית:

1.      גוטרמן, יעקב, שיחות משוב בעקבות תצפיות הוראה- כליל שיפור תהליכי הוראהו למידה בבית הספר.החינוך וסביבו, כט 13-27 .2007

2.      האטי ג'ון,  מהם ההבדלים בין מורה מומחה ובין מורה מנוסה?, קרן טראמפ, הרצאה המבוססת על המאמר "מורים מחוללים שינוי:מהן הראיות המחקריות לכך?" הכנס השנתי המועצה האוסטרלית לחקר החינוך אוק' 2003

3.      רון ערן, כיצד לשנות את התנהגות האדם בלי לפגוע ברגשותיו, אומנות המשוב הבין אישי, הפרק: הוראה ללא הלבנת פנים, תוספת מיוחדת למורים, עמ' 238-246. הוצאת ערן רון בע"מ פיתוח ארגוני יעוץ והדרכה, 2012

4.    רון ערן, המשוב ככלי להצמחת תלמידים. חשיבות המשוב לתפקודו של המורה. בתוך האתר ערן רון בע"מ פיתוח ארגוני יעוץ והדרכה. http://www.eranron.co.il/articles586.aspx

5.      שנלר רפאל, מסרים בלתי מילוליים כמשוב חלופי, בתוך פלדי איתן- עורך, החינוך במבחן הזמן, הוצאת רמות, 1997, עמ' 151-155

 

 

 

לפרטים נוספים צרו קשר
 
 
נבנה ע"י אס אונליין - בניית אתרי אינטרנט