תוכן העניינים, סוד הצמצום תוכן העניינים, סוד הצמצוםתמצית הספר – עקרונות ההוראה המשמעותית 16
תודות 21
הקדמה 22
הקדמה אישית -  מדוע כתבתי ספר זה 32

 

פרק א': מהי ההוראה המשמעותית ומהו סודו של החידוש הגלום בה? 42
סוד הצמצום – "עַל כֵּן יִהְיוּ דְבָרֶיךָ מְעַטִּים." 43
מודל 'סוד הצמצום': ממורה צנטרליסטי, למורה-מנחה 51
הסבר מודל 'סוד הצמצום' 52
מהי למידה משמעותית?  למידה שיש בה הפנמה 54
פדגוגיה של סקרנות וחקירה – ממורה 'למיילד' 70
הבניית הידע אצל הלומד - קונסטרוקטיביזם 85
מודל -  70:20:10   89
פרמידת הלמידה 94
מודל המורה המשמעותי 96
העולם עובר ללמידה פעילה 100

 

פרק ב':
מדוע מורים מתקשים לצאת מהפרדיגמה של החינוך הקודם, לעבר ההוראה המשמעותית? 102
מורים מתקשים להסתגל לפגיעה בשינוי מעמדם ובסמכותם? 103
הקושי בהסתגלות לעולם החדש  - תום עידן הצייתנות 108
העולם משתנה: מה שנלמד היום לא יהיה רלוונטי מחר 111
סיכום קשיי המורים בהתמודדות עם סגנון הוראה חדש 116

פרק ג':
מה על המורה לעשות כדי להיות מורה משמעותי?  118
מבחנו של המורה המשמעותי: מבחן התהליך 119
החינוך אינו מסתיים עם הצלצול 124
מורה משמעותי נוהג לפי בית הלל ולא לפי בית שמאי 129
שילוב חוזקות המורים עם חוזקות התלמידים 134
מורה משמעותי הוא איש אשכולות 138
מורה מקצועי יכול להיות מורה משמעותי, לא פחות מהמחנך 146
גם מהוליווד אפשר ללמוד: סוד ההצלחה של אסקלנטה 150

 

פרק ד':
כיצד ניתן לגרום לתלמידים ללמוד ללא הפעלת כוח? 153
"לעולם ילמד אדם ממקום שליבו חפץ" חופש הבחירה בהוראה 154
אוטונומיה בפיתוח תכני הלמידה גורמת להתלהבות המורים והתלמידים 168

 

פרק ה':
על המעבר מהוראה להנחיה 179
הקשיים במעבר מהוראה להנחיה 180
מהם הכלים העיקריים העומדים לרשותו של המורה - המנחה 182
מה נדרש מהמורה כדי להשתמש בכלים מעולם הקבוצות? 184
שגיאה בהנחיה - כניסה לקונפליקט עם קבוצת התלמידים 191

 

פרק ו':
מה על המורים לעשות כדי לטפח את היצירתיות בקרב תלמידיהם? 193
אחידות מול ייחודיות – טיפוח יצירתיות התלמידים 194
מדוע מורים מתקשים לפתח את היצירתיות בקרב תלמידיהם? 202
כיצד פוגעים מורים ביצירתיות של תלמידיהם? 205
ניהול זמנו של התלמיד בצורה גמישה 217
מנהל יצירתי תומך ביצירתיות של מוריו 222

 

פרק ז':
מדוע מבחנים וציונים עלולים לחבל בהוראה המשמעותית? 227
מחירי הלמידה הממוקדת בשינון ובציונים 228
הרדיפה אחר הציון מחזקת את תרבות ההונאה – תואר ללא טוהר 231
מדידה ללא מידה 235
מציונים שיפוטיים למשובים מלמדים 248
בחינות – מעז למתוק 251

 

פרק ח':
מה ניתן ללמוד מהמקורות היהודיים לשיפור ההוראה המשמעותית? 259
מטרת החינוך וההוראה 260
כבוד לתלמיד – בסיס ההוראה המשמעותית 265
למידה משמעותית דרך מחלוקות ולא דרך הסכמה 267
חופש הבחירה בלמידה 271
שאלות במקום תשובות 273
למידת עמיתים 278
הוראה בעזרת משימות ופרויקטים מעשיים 281
צמצום המורה משרת את מטרת ההוראה 284
משוב בונה, לפי עקרונות היהדות 286

 

נספח 1: שאלות חקר לשם לימוד הנושא 'ספרד' 291
נספח 2: הקריטריונים של קרן טראמפ להוראה איכותית, לבחירת המורה האיכותי. 294
נספח 3: הסברים פרקטיים למורה כיצד ניתן להורות, הוראה משמעותית, בשיטת: 20:80 296

 

רשימה ביבליוגרפית: 305

פרוספקט הספרים


 

אין לעשות שום שימוש בחומר זה אלא ברשות בכתב מחברת ערן רון בע"מ.
נבנה ע"י אס אונליין - בניית אתרי אינטרנט