תוכן העניינים, אהבת התלמיד תוכן העניינים, אהבת התלמיד

תודות 11
הקדמה 12

 

פרק א':
מליבו של המורה לליבו של התלמיד 14

לאהוב את התלמידים ולהעניק להם יחס אישי 15
דיאלוגי ללא הפעלת סמכותיות, מודל ה- T.A   
הדיאלוג בין המורה לתלמידו 27
כיפוף סימני הקריאה לסימני שאלה 30
על חשיבותה של השיחה האישית בין המורה לתלמידיו 32
שגיאות נפוצות בעת קיום שיחה אישית 41
שלבי השיחה האישית 46
חוזה אישי עם כל תלמיד 53
ביקורי בית - כמו פעם 62
ביקור בבית המחנך 66
שמו של התלמיד מרכיב מרכזי בזהותו האישית 69
'פטנטים' לזכירת שמות התלמידים 78

 

פרק ב':
הוראה משמעותית ובעיות משמעת 81

הנזקים הנוצרים בעקבות בעיות המשמעת 82
"לשון רכה תשבר גרם" – אהבה במקום כוחניות 85
הקטנת בעיות המשמעת ע"י מתן כבוד לתלמידים 89
מניעת בעיות משמעת ללא הלבנת פני התלמידים 99
חוזה פסיכולוגי בין מורה לתלמידיו 107
תלמידים פותרים בעיות משמעת בכוחות עצמם 125
הרוגע מרגיע -"מַעֲנֶה רַּךְ יָשִׁיב חֵמָה" 133
שיעור מעניין - אמצעי המשמעת הטוב ביותר 139
תפקיד לכל תלמיד – פתרון בעיות משמעת ופיתוח תחושת האחריות של התלמיד 141
הוצאה מהכיתה - מחסרון ליתרון, מהפרעה להפריה 146
בעיות משמעת - נושא למחקר תלמידים 153

 

פרק ג':
המשוב - הכלי העיקרי בידיו של המורה המשמעותי 160

המשוב הבונה 161
המשוב החיובי – גולת הכותרת של החינוך 165
סיום עידן העונשים 180
דוגמה לשיחת משוב שלילי בונה – בבית ספר תיכון 192
דוגמה לשיחת משוב שלילי בונה – בית ספר יסודי 197
סיכום עקרונות מתן משוב בונה, בעל אופי שלילי 206
"ומתלמידי יותר מכולם" – ביקורת התלמידים על המורים 210

 

רשימה ביבליוגרפית: 214

אין לעשות שום שימוש בחומר זה אלא ברשות בכתב מחברת ערן רון בע"מ.
נבנה ע"י אס אונליין - בניית אתרי אינטרנט