די לאלימות די לאלימות

די לאלימות –  התמודדות קונסטרוקטיבית עם אלימות ובעיות משמעת

מסגרת הפעילות: סדנא בת 40 שעות הדרכה.

קהל היעד: מנהלים, מחנכים ומורים. רצוי לקבוע את הרכב המשתלמים באופן הומוגני; מורי שכבת גיל מסוים, מורי מקצוע מסוים, מורים חדשים, מורים וותיקים וכו'. למרות יתרונות ההומוגניות, לעיתים ניתן להרכיב סדנאות גם באופן הטרוגני, (מורים וותיקים עם מורים חדשים), כדי שהמשתלמים יוכלו להפרות אחד את השני מניסיונם השונה. כל הרכב משתלמים יקבע לגופו של עניין.

מטרות: מטרת הסדנא, מתן כלים להתמודדות אפקטיבית עם בעיות האלימות ובעיות המשמעת בבית הספר ובכיתה. הסדנא נועדה לצוותי מנהלים ומורים המעונינים להרחיב את הרפרטואר ההתנהגותי שלהם לטיפול בבעיות משמעת, כדי להגיע למצב בו בעיות המשמעת של בית הספר אינן פוגעות בתפקוד התקין של בית הספר ואינן מחבלות במטרות החינוכיות שלשמן בית הספר נועד.

רציונאל: נושא האלימות והמשמעת הוא אחד הנושאים הבעייתיים ביותר בבית הספר. אי ציות להוראות, אלימות מילולית ופיסית כלפי תלמידים וכלפי מורים, ונדליזם כלפי רכוש בית הספר, הם חלק מהתופעות איתן מתמודדת כל מנהל וכל מורה. סדנא זאת נועדה לעזור למנהלים ולמורים ע"י מתן "כלי עבודה" משוכללים להתמודדות עם בעיות אלו.

פרוט נושאי הפעילות:

נושאים נוספים:
קביעת "קווים אדומים" לתפקוד התלמידים בביה"ס, במסגרת "האני מאמין" של בית הספר. קביעת היקף מעורבות התלמידים בביה"ס והשפעת המעורבות של התלמידים על בעיות המשמעת. היקף מעורבות ההורים בבעיות המשמעת ובתהליך החינוכי. השפעת הדוגמא האישית של המורים על בעיות המשמעת של התלמידים. בחינת השפעת דרכי ההוראה על בעיות המשמעת. יצירת חוזה פסיכולוגי בין המורה לתלמידים לתאום הציפיות ההדדיות בין המורה לתלמידים. טיפול בבעיות איחורים והעדרויות. קביעת היקף מעורבות התלמידים בכיתה בנושא המשמעת. קביעת סולם עונשים הדרגתי ידוע לתלמידים. השיחה האישית כמרכיב מרכזי בהתמודדות עם בעיות המשמעת. קיום שיחת משמעת בכיתה עם כל התלמידים ועם תלמיד אחד (משחק הדמיה).

שיטת ההדרכה - הסדנא מתחלקת לשני שלבים:

א. אנליזה: ניתוח המערכת הבית ספרית בנושא האלימות והמשמעת בעזרת טכניקות של אנליזה קבוצתית.

ב. לאור חשיפת הבעיות המרכזיות של בית הספר בתחום המשמעת, המשתתפים ינתחו את הבעיות וינסו לפותרם בעזרת המנחה. כלי ההדרכה המרכזי בסדנא זאת: משחקי הדמיה.

 

מספר המשתלמים: כ 20 איש.  

 

אין לעשות שום שימוש בחומר זה אלא ברשות בכתב מחברת ערן רון בע"מ.
נבנה ע"י אס אונליין - בניית אתרי אינטרנט